Fiskarnas kärleksliv

 

Svenska västkusten har en mycket stor artrikedom av märkliga och vackra fiskar. I detta föredrag får ni stifta närmare bekantskap med några av dem. Det är framför allt små, grunt levande fiskarter som berörs. Med mask och snorkel samt ordentligt med tålamod kan du själv studera det mesta som behandlas i detta föredrag.

 

Blågyltan måste vara en av Sveriges absolut vackraste fiskar. Under lektiden ståtar hanen i sina allra vackraste färger. Han bär dessa för att imponera på honorna. En vacker färgteckning är ett vanligt sätt för fiskhanar att imponera på det motsatta könet, men det finns även många andra metoder som fiskhanar använder sig av för göra sig attraktiva i honornas ögon.  

 

Tångspigghanen bygger ett bo av fintrådiga alger som snörs in i en tångruska med hjälp av glansiga trådar som hanen bildar med hjälp av ett sekret från njurarna. Han har inga vackra färger att imponera med för att locka honorna till boet. Istället har han en helt annan teknik för att få honorna intresserade; han dansar för dem. Ju intensivare och kraftfullare dansen är desto mer imponerade är honorna.  

 

Liksom tångspiggen dansar den vackra storspigghanen för sina honor för att locka dem hem till boet. Lyckas inviten och en hona följer med hanen hem inspekteras boet noggrannt. Hon vill se att hanen lagt ner ett omsorgsfullt arbete på boet, men hon vill också gärna se att det redan finns rom där. För att kunna imponera med rom i boet, händer det att storspigghanar stjäl rom från varandra.

 

Varför vill då storspigghonan gärna se rom i hanens bo? Har flera honor valt samma hane utgör detta lite av en kvalitetsgaranti vilket ökar sannolikhetten för att det verkligen är en riktigt bra hane. Rom i boet bevisar också att hanen är kapabel att ta hand om avkomman, vilket är attraktivt i honans ögon.

 

Hos kantnålsfiskarna tar hanen verkligen ett stort ansvar för rom och yngel. Hanen bär alltid äggen med sig fästade på buken. Hos många arter läggs äggen i en speciell ficka på magen där äggen utvecklas till färdiga små yngel. Hanen blir då i det närmaste gravid.

 

Honorna hos kantnålsfiskarna kan producera betydligt mer rom än vad en hane kan ta emot. Utrymmet på hanens mage är nämligen begränsat. Hos kantnålsfiskarnas råder det därför brist på parningsvilliga hanar, medan det är överskott på parningsvilliga honor. Honorna gör då allt för att imponera på de mindre och oansenligare hanarna.

 

Rötsimpan lägger sina ägg mitt i vintern, ofta vid någon klippvägg uppe i algbältet. Liksom hos de flesta andra fiskarter är det sedan hanen ensam som vaktar och pysslar om rommen medan honan helt struntar i vården av avkomman. Detta är faktiskt det normala i fiskvärlden om yngelvård förekommer.  

 

Nästan alla resonemang och diskussionerna som tas upp gällande fiskars fortplantning  går att tillämpa på såväl våra sötvattensfiskar likväl som på vanligt förekommande akvariefiskar. Av denna anledning har detta föredrag blivit  populärt bland akvarieföreningar och andra sammanslutningar som intresserar sig för fiskars biologi.

 

Denna bildvisning fungerar också utmärkt som en fascinerande och rolig konferensaktivitet, i synnerhet i blandade grupper av både män och kvinnor. Fiskarna är nämligen ryggradsdjur precis som vi människor. Vi människor och fiskarna har haft en gemensam utveckling under mycket lång tid, vilket resulterat i att större delen av vårt DNA är identiskt. Av denna anledning kan det vara frestande att dra paralleller till människans fortplantning och kärleksliv.

 

 

Blåstråle

 Blågyltans hane är vackert färgad för att imponera

 på motsatta könet.

 

Tångspigg Spinachia spinachia Tångspigghanen dansar en intensiv dans för att

 imponera på honan.

 

storspigg Hanar av storspigg själ ägg ur varandras bon för

 att visa vilka duktiga pappor de är. 

 

Mindre havsnål Nerophis ophidion

 Hos den mindre kantnålen imponerar honorna på

 hanarna med vackra färger.


Rötsimpa med ägg 

 Rötsimpan lägger ägg mitt i vintern. Äggen vaktas

 tålmodigt av hanen.  

 

Powered by Tervix Touch!