Insjöns olika fiskar

   
     

I vårt land finns knappt 100 000 sjöar som är större än en hektar. Så mycket som nio procent av Sveriges totala yta upptas faktiskt av sjöarna. I alla dessa sjöar finns drygt ett femtiotal olika fiskarter. Många av dem presenteras närmare i denna bildvisning.

 

Sveriges sötvattensfiskar har kommit till vårt land på lite olika sätt och under skilda tidsperioder. Rödingen var med stor sannorlikhet den första fisken som kom till vårt land efter senaste istiden. Redan när den mäktiga inlandsisens kant retirerat till Sydsveriges stränder för cirka 13 000 år sedan sökte sig rödingar till smältvattnet vid iskanten. Arten levde alltså redan i den Baltiska issjön, ett förstadie till Östersjön som försvann för ungefär 10 000 år sedan. Rödingen har en spännande invandringshistorik och den har med största sannolikhet kommit till Sverige i flera invandringsvågor under olika tidsperioder.

 

Precis som rödingen föredrar även öringen ett kallt och syrerikt vatten. Därför är det högst troligt att även öringen kom hit i ett tidigt skede efter senaste nedisningen. Den finns idag spridd i precis hela vårt land, såväl i bäckar och sjöar som i havet. Förr delade man ofta upp öringen i olika arter eller underarter beroende på var den levde. Man skiljde alltså på bäcköring, insjööring och havsöring, men idag vet vi att alla sorters öringar tillhör en och samma art som utvecklas olika i skilda livsmiljöer.

 

Kallvattensarterna kom alltså först, medan varmvattensarterna kom in i ett senare skede. För drygt 10 000 år sedan ledde landhöjningen till att Östersjösänkan skildes från världshavet. Vattnet blev sötare och Ancylussjön föddes. Under Ancylusperioden hade Norden ett betydligt varmare klimat än idag. Perioden blev ganska kort, men den var viktig för de värmekrävande insjöfiskarnas spridning. Det var under denna tidsperiod som bland annat malen kom till vårt land.

 

Malen är Sveriges och Europas största sötvattensfisk, den kan bli över tre meter lång. Idag finns arten i några få sjöar och långsamt rinnande åsystem i södra Sverige. Den har stor mun och kan ta stora byten, vilket gett upphov till många myter. En 40-kilos mal är kapabel att sluka bytesfiskar på flera kilo, men den äter inte bara fisk, i dieten ingår också kräftor och musslor. Den jagar gärna vid ytan där det händer att den tar grodor, änder och vattensorkar.

 

Den största gruppen bland Sveriges sötvattensfiskar är karpfiskarna. I vårt har vi inte mindre 21 olika arter av karpfiskar. Mört, brax, karp, sutare och löja tillhör de mer kända karpfiskarna. De har alla en ovanligt bra hörsel tack var speciella ben som förbinder övre delen av simblåsan med innerörat. Ett annat gemensamt drag för alla karpfiskarna är att de har skräckferomoner. Om deras hud skadas utsöndrar de doftämnen som varnar andra karpfiskar.

 

Rudan är en annan vanlig karpfisk som är mycket seglivad. Den klarar att leva i små vattensamlingar där inga andra fiskar skulle kunna överleva. Märkligt nog kan rudan övervintra i bottenfrusna och syrefria dammar under flera månader. Kylan gör att den går in i ett dvalliknande tillstånd, fisken förbrukar på så vis lite energi. Den energi som behövs får den via upplagsnäring från levern. De energirika kolhydraterna omvandlar rudan till alkohol, vilket ger fisken energi utan att den förbrukar syre. Denna förmåga är rudan nästan ensam om att klara av bland ryggradsdjuren.

 

I vårt land har vi också flera små och dåligt kända fiskar som i regel inte ens den mest inbitne sportfiskaren känner till. De nappar nämligen inte på någon krok.

 

Ett bra typexempel på en dåligt känd liten sötvattensfisk är nissögat. Denna decimeterstora fisk är en nära släkting till karpfiskarna. Förr trodde man att denna fiskart var sällsynt, men noggranna inventeringar har visat att arten inte är så ovanligt som man tidigare trott. Fisken är bara en mästare i att gömma sig. Under hela dagen ligger den nedgrävd och dold nere i sanden på grunt djup. Först under dygnets mörka timmar tar den sig upp ur botten för att jaga små kräftdjur, skalamöbor och fjädermygglarver.

 

 

Roding

 Rödingen är den fisk som kom till Sverige först

 efter senaste istiden.

 

Öringl

 Öringhanen imponerar på såväl honor som

 rivaliserande hanar med krokliknande käkar.

 

Mal, Silurus glanis

 Malen är Europas största sötvattensfisk och den

 kan bli över tre meter lång.

 

Mört

 Precis som andra karpfiskar utöndrar mörten

 skräckferomoner om huden på den skadas.

 

Ruda

 Rudan kan leva utan syre i månader. Den får då

 energi genom att omvandla socker till alkohol. 

  

Nissöga

 Nissögat är en riktig liten doldis. De flesta har 

 varken sett den eller hört talas om den.

 

 

Powered by Tervix Touch!