I damm, bäck och å 

   
     

Denna bildvisning skildrar djurlivet i våra mindre svenska sötvattensmiljöer. I de små fiskfria dammarna finns oftast en mängd storvuxna insekter och deras larver. Vid vattenytan lurar ofta ryggsimmare som sträcker ut sina långa ben. De är rovlevande och livnär sig av andra småkryp. Bytet dödas genom att med ett stick injicera en spjälkande saliv som successivt löser upp fångstens inre. Sticken är faktiskt smärtsamt även för oss människor.

 

På bottnen och växtligheten finner man andra rovdjur än vid ytan, bland annat trollsländelarver. Trollsländorna och deras larver tillhör faktiskt de största insekter vi har i Sverige. Fullvuxna trollsländor kan ha en vingbredd på upp till 11 centimeter. Både som larv och vuxen är de effektiva rovdjur som kan ta förhållandevis stora byten.

 

I något större dammar finner vi ofta rudan som enda fiskart. Den kan nämligen övervintra i små bottenfrusna och syrefria dammar under flera månader, vilket andra fiskar inte kan. Kylan gör att den går in i ett dvalliknande tillstånd, fisken förbrukar på så vis lite energi. Den energi som behövs får den via upplagsnäring från levern. De energirika kolhydraterna omvandlas märkligt nog till alkohol, vilket ger rudan energi utan att den förbrukar syre. Denna förmåga är rudan nästan ensam om att klara av bland ryggradsdjuren. 

 

Det första svenska fyndet av solabborre noterades i sjön Åsnen 2012. Arten härstammar ursprungligen från Nordamerika och den har spritts över världen som prydnadsfisk i trädgårdsdammar. Dessvärre kan denna vackra fisk ställa till stora beskymmer om den sprider sig i Sveriges sjöar och vattendrag.

 

 

 

 

Ryggsimmare

 Ryggsimmaren är ett rovdjur som lever i såväl  

 mindre som större vattensamlingar.

 

trollsländelarv

 Trollsländelarven fångar sina byten med hjälp  

 av de välutvecklade facettögonen.

 

Salamanderyngel

 Yngel av liten vattensalamander lever ofta i

 fiskfria dammar.

 

Mal, Silurus glanis

 Malen är Europas största sötvattensfisk och den

 kan bli över tre meter lång.

 

 

Powered by Tervix Touch!