Anders är en ofta anlitad bildvisare och föredragshållare

 

Nedan presenteras några olika förslag på bildvisningar kring olika teman, mer info om dem finner ni under länkarna till vänster. Samtliga visningar pågår normalt i ungefär en timme, men tiden kan justeras efter era önskemål. Priset för en bildvisning på cirka en timma är 2 400 kr. Självklart kan vi även skräddarsy föredrag, temadagar och kurser åt er. Är ni en sportdykarklubb som önskar ett sådant arrangemang kan ofta hela eller stora delar av kostnaden fås från idrottsrörelsernas studieförbund SISU. Om ert önskade arrangemang tar hela arbetsdagar i anspråk debiteras 3 900 kr per arbetsdag. Till alla ovan nämnda priser kommer 25% moms samt reseersättning på 25 kr per mil.   

 

 

Livet i Skagerrak

Det saltaste vattnet längs Sveriges kust finns i Skagerrak. Den höga salthalten leder till ett mycket rikt djurliv. Här finns djur som många förknippar med tropikerna. Det myllrar av färgglada koraller, anemoner, sjöstjärnor och sjöborrar. I Skagerraks salta vatten finner vi också de små men färgstarka nakensnäckorna. Det finns också en stor mängd vackra och intressanta fiskarter. Blågyltan är nog den fisk som är mest i ögonfallande. Den är en märklig fiskart som under sin livstid byter kön från hona till hane.  

 

 

Året runt vid Släggö

Släggö i Lysekil är förmodligen Sveriges mest dykta plats. En kraftigt bidragande orsak till det är att Släggö har ett mycket rikt och varierat djurliv. Där har noterats mer än 100 fiskarter och det är en av de bästa platserna i Sverige för att dyka med bläckfisk. Vid Släggö kan man få uppleva djurlivet i Medelhavet, vid Arktis samt på våra egna breddgrader vid en och samma dykplats. Visst låter det märkligt, men det är faktiskt fullt möjligt, för att inte säga troligt, om du dyker där regelbundet under hela året.  

 

 

Insjöns olika fiskar

I vårt land finns drygt ett femtiotal olika sötvattensfiskar. Många av dem presenteras närmare i denna bildvisning. En del av dem är riktigt storvuxna; Europas största sötvattenfisk malen kan bli över tre meter lång. Andra är små och blir inte mycket mer än decimetern långa, så är det till exempel med nissöga och grönling. Vissa har fantastiska färger, som den lekande rödingen. Andra har fascinerande anpassning, till exempel rudan som kan leva utan syre i flera månader.  

 

 

Fiskarnas kärleksliv

Mitt i den iskalla vintern lägger rötsimpan sina vackra, rödrosa ägg vid en bergvägg på grunt djup. Honan lägger rommen och lämnar sedan över hela ansvaret till hanen som ensam tar hand om avkomman. Rötsimpan lägger sina ägg mer eller mindre direkt på bergväggen, men i Sverige finns också många småfiskar som bygger bon likt fåglar. Ett välbyggt bo utgör ofta ett bra sätt för hanen att imponera på honan, men det finns även andra metoder som fiskhanar använder för att imponera på motsatta könet. Vackra färger, en stor muskulös kropp och intensiv dans uppskattas av andra honor. Hanen är inte lika kritisk och noggrann i partnervalet som honan; ju fler honor han kommer över ju nöjdare är han.  

 

 

Bland hajar, rockor och havsmöss

I Sverige har noterats inte mindre än 15 hajarter och dessutom ett tiotal olika rockor. De flesta av dem presenteras närmare i denna bildvisning. Den klart vanligaste svenska hajen är pigghajen. Förr fanns denna i enorma stim längs västkusten, men bestånden har minskat drastiskt som en följd av ett allt för intensivt fiske. Småfläckig rödhaj är den näst vanligaste hajen i svenska vatten. Den är en liten art som inte blir mer än en knapp meter. Till skillnad från pigghajen lägger rödhajar ägg som utvecklas inne i kapslar utanför moderns kropp.  

 

 

I damm, bäck och å

Denna bildvisning skildrar djurlivet i våra mindre svenska sötvattensmiljöer. I små fiskfria dammarna trivs våra groddjur, men här finns ofta även rikligt med storvuxna insekter och deras larver. Vid vattenytan lurar ofta ryggsimmare som sträcker ut sina långa ben. De är rovlevande och livnär sig av andra småkryp. Bytet dödas genom att med ett stick injicera en spjälkande saliv som successivt löser upp fångstens inre. Sticken är faktiskt smärtsamt även för oss människor. I dammar och mindre sjöar också ofta storvuxna skalbaggar som kallas dykare. Dykarnas larver lever på botten och är väldigt rovgiriga. Med sina kraftiga käkar kan de fånga såväl storvuxna insekter som grodyngel och småfiskar.  

 

 

Förändringar i Sveriges marina fiskbestånd

Under de senaste årtiondena har det skett stora förändringar i fiskpopulationerna i havet. Vissa fiskar som förr var vanliga är idag på väg att försvinna från Sveriges kust, så är det med havskatt, lyrtorsk, ål, hälleflundra och knaggrocka. I takt med att bestånden av vissa fiskarter har minskat har andra blivit allt vanligare. Sankt Pers fisk, fenknot, havsabborre och tjockläppad multe var förr sällsynta gäster i våra vatten, men idag är de betydligt vanligare. Under detta föredrag får ni se bilder på ett 40-tal olika fiskar från Sveriges kust, både vanliga och ovanliga arter. Ni får också lära er mycket om hoten mot våra marina fiskar.  

 

  

Östersjöns speciella djurliv

Östersjön är ett unikt hav på många sätt. Det är ett mycket ungt hav där ytterst få egna arter hunnit utvecklas. Istället lever där marina arter som egentligen föredrar ett något saltare vatten samt sötvattensarter som oftast inte vill ha något salt i vattnet. Det finns dock ett antal organismer som stortrivs i Östersjön; de så kallade ishavsrelikterna. Organismer som härstammar från Norra ishavets kustvatten, men som idag blivit instängda i Östersjön. Den stora gråsuggeliknande skorven är en sådan ishavsrelikt.   

 

 

Korallrevets underbara värld

Tropiska korallrev är en miljö som många drömmer om att få uppleva. Här finns en otrolig mängd fascinerande och färgglada djur. I detta föredrag få stifta närmare bekantskap med flera av dem. Till att börja med tittar vi närmare på själva basen för revet; korallerna. Revbildande koraller är märkliga varelser. De är djur, men de är helt beroende av solljus för att växa. Vi får också möta en hel mängd andra djur som lever på revet. Många av dem lever tillsammans i så kallade symbiosförhållanden. Så är det till exempel med anemonerna och deras anemonfiskar. Det finns också otaliga exempel på räkor som lever ihop med såväl anemoner som sjögurkor eller giftiga sjöborrar. Fiskar som byter kön är en annan vardaglig företéelse på korallrevet.  

 

Blåstråle

 Bildvisningen "Livet i Skagerrak" handlar om  västkustens färgsprakande djurliv.

 

 

Mulle Mullus surmuletus

 "Året runt vid Släggö" beskriver djurlivet vid den 

 populära dykplatsen Släggö i Lysekil. 

  

 

Röding Salvelinus alpinus

 "Insjöns olika fiskar" handlar om Sveriges 

 sötvattensfiskar. 

   

 

Rötsimpa, Myoxocephalus scorpius 

 "Fiskarnas kärleksliv" handlar om partnerval och lek 

 fortplantningen hos västkustens fiskar. 

 

 

Pigghaj, Squalus acanthias

 "Bland hajar, rockor och havmöss" är ett intressant

 föredrag om Sveriges många hajar och rockor.

 

 

trollsländelarv

 "I damm, bäck och å" skildrar djurlivet i våra mindre

 svenska sötvattensmiljöer.

 

  

Havskatt, Anarhichas lupus

 "Förändringar i Sveriges marina fiskbestånd"   

 handlar om hur vi människor påverkar våra fiskar.  

 

 

Skorv, Saduria entomon

 "Östersjöns fascinerande djurliv" skildrar det

 fascinerande djurliv på Sveriges östkust.

 

 

Spökkantnålar

 "Korallrevets underbara värld" handlar om det

 färgsprakande och djurlivet vid tropiska korallrev.   

 

 

 

Powered by Tervix Touch!