Gymnocephalus cernuus 05

Gymnocephalus cernuus 05

Stora Lund, Vättern, Sweden
S: Gärs som äter storspigg
E: Ruffe eating stickleback
G: Kaulbarsch

Gymnocephalus cernuus 1

Gymnocephalus cernuus 1

Björkvik, Ingarö, Sweden
S: Gärs
E: Ruffe
G: Kaulbarsch

Gymnocephalus cernuus 2

Gymnocephalus cernuus 2

Stora Lund, Vättern, Sweden
S: Gärs
E: Ruffe
G: Kaulbarsch

Gymnocephalus cernuus 3

Gymnocephalus cernuus 3

Stora Lund, Vättern, Sweden
S: Gärs
E: Ruffe
G: Kaulbarsch

Gymnocephalus cernuus 4

Gymnocephalus cernuus 4

Stora Lund, Vättern, Sweden
S: Gärs
E: Ruffe
G: Kaulbarsch

Perca fluviatilis 1

Perca fluviatilis 1

Björkvik, Ingarö, Baltic Sea, Sweden
S: Abborre
E: Perch
G: Flussbarsch

Perca fluviatilis 2

Perca fluviatilis 2

Björkvik, Ingarö, Baltic Sea, Sweden
S: Abborre
E: Perch
G: Flussbarsch

Perca fluviatilis 3

Perca fluviatilis 3

Stora Lund, Vättern, Sweden
S: Abborre
E: Perch
G: Flussbarsch

Perca fluviatilis 4, Isoetes lacustris

Perca fluviatilis 4, Isoetes lacustris

Tolken, Älvsborg, Sweden
S: Abborre vid braxengräs
E: Perch
G: Flussbarsch

Perca fluviatilis 5, Isoetes lacustris

Perca fluviatilis 5, Isoetes lacustris

Östra Nedsjön, Älvsborg, Sweden
S: Abborre vid braxengräs
E: Perch
G: Flussbarsch

Perca fluviatilis 6

Perca fluviatilis 6

Tolken, Älvsborg, Sweden
S: Abborre
E: Perch
G: Flussbarsch

Perca fluviatilis 7

Perca fluviatilis 7

Östra Nedsjön, Älvsborg, Sweden
S: Abborre
E: Perch
G: Flussbarsch

Sander lucioperca 1

Sander lucioperca 1

Universuem, Göteborg, Sweden (C)
S: Gös
E: Pike-perch
G: Zander

 
Powered by Tervix Touch!